Mängud

On väga palju erinevaid mänge ja kindlasti kujunevad iga pere jaoks omad lemmikud. Vastavalt võimalustele (aastaajad, väike tuba või tagaõu, väikesed või suured lapsed jne) saab aga kindlasti mänge ise välja mõelda – ka see võib olla mõne pereõhtu teema või tegevus.

Siinkohal on toodud mõned ise välja mõeldud mängud:

Mõttemängud 1. “Mis loom ma olen?” Iga pereliige mõtleb ühe looma peale, keda ta soovib, et ta perekond ära arvaks. Valige, kes alustab, kes siis etendab seda, mida see loom teeb. See, kes esimesena ära arvab, saab järgmisena etendada – vaadake, et kõik saaksid seda teha.

Lauamängud Looge ise lauamäng reisimaks ümber või läbi teatud koha või piirkonna. Joonistage see piirkond suurele paberile, märkides ära suuremad linnad, jõed ja mäed. Joonistage mänguväljale nummerdatud või muul moel märgitud “sammud” (põnevuse tekitamiseks võib nt iga seitsmes olla punane, millele sattudes peab nt kolm sammu tagasi liikuma), mida mööda teekond kulgeb. Mängunuppudeks sobivad nii väikesed nööbid kui kivikesed.

Tegevusmängud “Mida sa kuuled?” – lase pereliikmetel silmad üheks minutiks kinni panna ning pöörata tähelepanu kõikidele kuulda olevatele häältele. Seejärel lase neil silmad avada ja kordamööda erinevaid hääli loetleda. Soovi korral võib lasta kõikidel kuuldud hääled ka kirja panna.